De Levensbloem en de grote mandala muursjabloon

De Levensbloem en de grote mandala muursjabloon

DE FLOWER OF LIFE

   

De “Bloem des Levens” geldt als een van de krachtigste natuursymbolen uit de heilige geometrie. Dit is een geometrische symbooltaal, die met beelden werkt, in plaats van woorden en daardoor veel directer en doeltreffender informatie kan overbrengen.
   
De levensbloem is een oeroude metafoor voor de verbondenheid van alle leven in het universum. In veel wereldbeschavingen is deze “Bloem des Levens” bekend. Ze heeft een sterk helende invloed. Alleen het ernaar kijken of er in meditatie op afstemmen kan al grote veranderingen te weeg brengen.
Beginnend vanuit één cirkel, daarna verder geconstrueerd door steeds weer cirkels te trekken vanuit een punt op de cirkel, ontstaat een geometrisch patroon dat er uit ziet als een gestileerde bloem, de levensbloem of “flower of life” genoemd.
  
De Flower of Life, de levensbloem, vertegenwoordigt de energie van het eenheidsbewustzijn, de volgende staat van bewustzijn waarheen de mensheid zich nu in een hoog tempo ontwikkelt/ naar opent; ook wel de nieuwe energie genoemd.
  
De grote Levensbloemen kunnen worden gebruikt om het eenheidsbewustzijn in een ruimte of huis te brengen, water of voeding op te laden met deze energie.
De kern van de levensbloem bestaat uit zeven cirkels. Deze zeven cirkels staan symbool voor de zeven dagen van de schepping. Door het aantal cirkels naar buiten toe uit te breiden ontstaat een ruimtelijk figuur, dat de acht cellen van een menselijk embryo uitbeeldt. De heilige geometrie heeft dus direct met de schepping te maken. Wanneer het aantal cirkels nog verder wordt uitgebreid ontstaat de levensbloem (flower of life), zoals die in Abydos te zien is. Daar is ook iets een kleinere versie te zien, het levenszaad (seed of life).
  
De levensbloem is opgebouwd uit 19 hele cirkels, met daarom heen twee grotere cirkels. De lotusbloem komt als een fractal telkens weer terug, hoe ver het ook wordt uitvergroot of verkleind. Die eigenschap kan worden gebruikt om de geometrie van de levensbloem te ontrafelen. De geometrische figuren die in de levensbloem aanwezig zijn, zijn het gemakkelijkst te zien als de snij- en middelpunten van de zeven hoofdcirkels worden verbonden met lijnen. De zeven hoofdcirkels vormen zo de basis voor een rasterpatroon, dat de heilige geometrie een stuk inzichtelijker maakt.

Read more

doily mandala stencil, diy mandala stencil

Sustentável, reutilizável e construída para durar...

Ibiza stijl, boho stijl, Ibiza vibe mandala sjabloon 1 meter bij 1 meter

Ibiza stijl, boho stijl, Ibiza vibe mandala sjabloon 1 meter bij 1 meter

A magia de um Estêncil Mandala...

A magia de um Estêncil Mandala...

Comments

Be the first to comment.